อยุธยา-พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กว่า 700 จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ

อยุธยา-พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กว่า 700 จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่วัดโคก ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูรัตนกิจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลพุทเลา เจ้าอาวาสวัดโคก และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอบางปะหัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายเกษมชัย เสถียรโชค กำนันตำบลพุทเลา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางปะหัน และพุทธศาสนิกชน ได้ถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ด้วยพระครูภาวนาสีลวิสุทธิ์ (พระอาจารย์ จรัน อนงฺคโณ) รองเจ้าคณะอำเภอศาลาลาด เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศาลาลาด จ.ศรีสะเกษ ได้จัดโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มเดินทางจาริกธุดงค์จากจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ผ่านเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่, ตาก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาผู้ร่วมจาริกธุดงค์จำนวน 570 รูป ปัจจุบัน มีภิกษุสงฆ์ สามเณร ร่วมจาริก กว่า 700 รูป
          โดยกิจกรรม เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน วันที่ 19 มกราคม 2567เวลา 08.30 น. ที่ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 16.00 น. คณะพระจาริกธุดงค์ เดินธุดงค์ถึงวัดภูเขาทอง และปักกลดพักแรมที่วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 มกราคม 2676 เวลา 08.30 น. ที่ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 16.00 น.คณะพระจาริกธุดงค์ เดินธุดงค์ถึงวิหารพระมงคลบพิตร และปักกลดพักแรม ที่ วิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ วิหารพระรามมงคลบพิตร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!