ราชบุรี-เกษตรกรเลี้ยงวัวนมเฮ ได้ค่าน้ำนมดิบเพิ่ม

ราชบุรี-เกษตรกรเลี้ยงวัวนมเฮ ได้ค่าน้ำนมดิบเพิ่ม

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          ที่สหกรณ์โคนมหนองโพ จ.ราชบุรี นายกล้าหาญ แก้วจีน ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพ กล่าวว่า เรื่องน้ำนมดิบขึ้นราคานั้นตัวผมเองเป็นกรรมการมิลค์บอร์ดและได้เข้าประชุมมิลค์บอร์ด เมื่อเดือนมีนาคม 2566 มีมติให้ขึ้นราคาน้ำนมดิบ 2บาท25สตางค์ ซึ่งในส่วนของสหกรณ์โคนมหนองโพได้มีการขึ้นค่าน้ำนมดิบให้สมาชิก หลักจากที่มีมติที่ประชุมมิลค์บอร์ดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566เป็นต้นมา ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ขึ้นให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ เพื่อให้สมาชิกได้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าน้ำนมดิบ และให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นมากในปัจจุบัน ผมได้ผลักดันเรื่อยมา จนกระทั้ง ประธานมิลค์บอร์ดท่านประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เซ็นต์ลงนาม อนุมัติและประกาศขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 พร้อมกับทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรรว่าการเกษตรและสหกรณ์ ท่านมนัส พรหมเผ่า ได้แถลงข่าวแจ้งให้เกษตรกรทราบ เรื่องขึ้นค่าน้ำนมดิบ ที่ได้เพิ่มขึ้นอีก 2บาท25สตางค์ ต่อกิโลกรัม ซึ่งที่ผ่านมาทางสหการณ์ได้ขึ้นค่านม และแบกภาระขาดทุนมา9เดือนแล้ว ก่อนจะประกาศขึ้นราคาน้ำนมดิบ แม้วันนี้ประกาศแล้วแต่ทางสหกรณ์ก็ยังแบกภาระขาดทุนต่อไปเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ประกาศขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมพานิชย์ ทั้งนมกล่องและนมโรงเรียน ซึ่งทางผมและทางมิลค์บอร์ดและกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ก็จะเข้าไปพลักดันให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นราคานมพานิชย์และนมโรงเรียนให้ขึ้นตามลำดับต่อไป ถ้าทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ยอมขึ้น ทางสหกรณ์ก็ต้องแบกภาระขาดทุนต่อไป ก็จะพยายามเข้าไปพลักดันร่วมกับสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ซึ่งในแต่ละสหกรณ์ก็ต้องแบกภาระขาดทุนไป ไม่ใช่สหกรณ์โคนมหนองโพที่เดียวนะครับ สหกรณ์เกือบทั้งประเทศที่ต้องแบกภาระขาดทุนต่อไป เมื่อทางสหกรณ์โคนมหนองโพได้ขึ้นราคาน้ำนมดิบให้กับสมาชิกเกษตรกร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 นั่น ท่านปลัดประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเข้ามาที่สหกรณ์โคนมหนองโพเพื่อเยี่ยมเยือนและพูดคุยกันพร้อมยังกล่าวชื่นชมและขอบคุณท่านประธานสหกรณ์โคนมหนองโพ ที่ทางสหกรณ์ขึ้นค่าน้ำนมดิบให้กับชาวเกษตรกรซึ่งเป็นที่แรกที่ขึ้นราคา 2บาท25สตางค์ ก่อน ในส่วนผมนั้นก็ขอขอบคุณท่านประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงนามให้และท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มองเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งก่อนที่ท่านปลัดกระทรวงเกษตรจะกลับท่านได้พูดฝากไว้ว่า การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะอยู่ได้ก็เพราะเกษตรกร ถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้ สหกรณ์จะอยู่กันอย่างไร ทำถูกแล้วที่ขึ้นราคาน้ำนมดิบ ให้กับเกษตรกร ในส่วนเรื่องคดีเกี่ยวกับทางสหกรณ์ คดีที่มีผู้ถูกตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งประธานและกรรมการของสหกรณ์ โดยกล่าวหาว่า กกต.ไม่มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ของผู้สมัคร แล้วผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ดำเนินการฟ้อง กกต.ของสหกรณ์โคนมหนองโพ ซึ่งทางคณะกรรมการได้แต่งตั้งเป็น กกต. นั้น ได้ไปขึ้นศาลเมื่อวันที่ 17 มกราคม2567 ซึ่งศาลมีคำพิพากษา”ยกฟ้อง”ผู้ที่ฟ้อง กกต. คดีก็ยุติ ในส่วนการดำเนินการต่อไปก็คงจะต้องดำเนินการตามกระบวนการตามกฏหมายต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!