ประจวบคีรีขันธ์-กุยบุรีเตรียมจัดใหญ่ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร ชายหาดบ้านทุ่งน้อย ในชื่อ “ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กุยบุรี”

ประจวบคีรีขันธ์-กุยบุรีเตรียมจัดใหญ่ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร ชายหาดบ้านทุ่งน้อย ในชื่อ “ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กุยบุรี”

ภาพ/ข่าว:พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

          วันที่ 19 มกราคม 2567 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชาญชัย มูลมาก ปลัดอาวุโส อำเภอกุยบุรี นายอาชวันต์ กงกะนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบัญชา เสือเหลือง นายก อบต.เขาแดง นายสังคม แดงโชติ สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรภูมิใจไทย นายปิยะ เทศแย้ม สมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย พร้อมชาวบ้านและสื่อมวลชนเข้าร่วม
          โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ภายใต้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จะจัดขึ้น ณ ชายทะเลบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2567 เป็นโครงการที่ อบต.เขาแดง บูรณาร่วมกับอำเภอกุยบุรี, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีจันธ์, สมาคมประมงบ้านทุ่งน้อย, ส่วนราชการในพื้นที่, ชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย, เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ อันเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างของใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน ภายใต้ concept ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือ “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมายั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชนชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ในโครงการนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน โครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ในวันศุกร์ที่26 มกราคม,กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าและหอยแครงลงสู่ห้องทะเล, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลชายหาดและตะกร้อชายหาด ของคนในชุมชนโดยทำการแข่งขันตั้งแต่13.00 น. เป็นต้นไป เทศกาลอาหารทะเล การจำหน่ายสินค้า และดนตรีริมชายหาด โดยในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พบกับการแสดงของเด็กนักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง สลับกับการแสดงดนตรีจากโรงเรียนกุยบุรีวิทยา และในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 27 มกราคมพบกับการแสดงดนตรีจากวง Where Shell
          สำหรับบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านที่มีชายหาด ที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ ถ้ำลอด ถ้ำโคลน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จุดชมวิวเขาแดง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลจากการทำการประมงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนต่อเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงขอขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ ชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!