อุบลราชธานี-จับมือ กว๋างจิ เวียดนาม สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุบลราชธานี-จับมือ กว๋างจิ เวียดนาม สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมและลงนามบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ศาลาว่าการจังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
          โดยได้มีการลงนามกันในข้อตกลงที่ได้หารือและเห็นพ้องต้องกัน ภายใต้นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทั้งสองประเทศ และความตกลงใจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างจิ และมีวัตถุประสงค์ให้มีการพบปะหารือในระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทย – เวียดนาม ในทุกด้านให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม การท่องเที่ยวและด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!