ลพบุรี-พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย

ลพบุรี-พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          ที่ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี พลโท วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน นำกำลังพล จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มณฑลทหารบกที่ 13 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งกองทัพบก และ กองทัพอากาศ รวม 5 กองพันสวนสนาม ประกอบด้วย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ , กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 , กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก , กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ กองบิน 2 กองทัพอากาศรวมถึงผู้ร่วมพิธี กว่า 1,700 คน เข้าร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามปฏิญาณตน ของทหาร ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ต่อเบื้องหน้าธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและเป็นหลักชัยของทหารทั้งปวง ซึ่งเป็นพิธีเพื่อให้ทหารยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุด และยังแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ เนื่อง วันกองทัพบก และ วันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ตามเวลาจริงพร้อมกับส่วนกลาง ในชุดเครื่องแบบเต็มยศสง่างาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของกำลังพลทุกนาย
          สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ของทหาร ถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติ และ เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของทหาร ซึ่งทหารทุกคนจะต้องผ่านพิธีนี้ จึงจะถือว่าได้ผ่านการเป็นทหารโดยสมบูรณ์ และถือเป็นเกียรติประวัติของผู้เข้าร่วมพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!