อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัย จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ”

อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัย จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ”

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

          เมื่อวันที่ 17 มกรคม 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย ร่วมกันออกกำลังกายภายใต้โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ” อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยนางสาวปิ่นแก้ว พรมฤทธิ์ เป็นผู้นำออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรกรมการปกครองอำเภอพิชัยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรอำเภอพิชัยภายในหน่วยงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!