ชุมพร-สสจ. Kick off เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

ชุมพร-สสจ. Kick off เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้ (17 ม.ค.67) ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รอง.ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ “เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” โดยมี นพ. อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานโครงการ “เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ทราบ ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างจากยาปราบศัตรูพืช และยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอันตรายจากการใช้สารอันตรายจากยากำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาวะที่ดีและมีอนามัย โดยมีวิทยากรเข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายวิระ ปัจฉิมเพชร ตัวแทนจากภาคประชาชน ,นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร ,นางปาณิสรา หนูรักษา หน.กลุ่มกำกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ,นายอุดมพร เสือมาก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ,นายสุบรรณ์ รักทอง เกษตร จ.ชุมพร และ นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ-ภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง.
          นพ.อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากข้อมูลคัดกรองหาความเสี่ยงจากสารจำกัดศัตรูพืชในประชาชน ระหว่างปี 2561-2565 พบว่า ผลการคัดกรองอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย และมีอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทางสาธารณสุขจังหวัดชุมพรจึงได้จัดโครงการ “เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” เพื่อแก้ไขปัญหาจากสารพิษตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืชขึ้น โดยมี ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างเพื่อให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตร มีความปลอดภัยจากสารพิษที่ตกค้างมากยิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!