สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          สิงห์บุรีจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ นางดารุณี ดงทอง ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!