อยุธยา-อดีตข้าราชการครู ร่วมกันบำเพ็ญกุศลให้อดีตข้าราชการครูที่ล่วงลับเนื่องในวันครู

อยุธยา-อดีตข้าราชการครู ร่วมกันบำเพ็ญกุศลให้อดีตข้าราชการครูที่ล่วงลับเนื่องในวันครู

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ศาลากัมฎฐานวัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทัย เจ้าอาวาสวัดโนดเตี้ย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายชูถิ่น จุลทรัพย์ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ให้กับ อดีตครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ โดยมีอดีต ผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตราหารเพลพระด้วยกัน
          สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้ง “คุรุสภา” ในกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมครูในสังกัดมาเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยสมาชิกจะมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” และมีการประกาศจัดวันครูแห่งชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 นอกจากนี้ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ศิษย์เก่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเป็นประธานการจัดงานวันอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 นี้ ได้แจ้งให้ บรรดาอดีตข้าราชการครู ที่เกษียณ ที่มาร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ ได้ทราบว่า ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 อยากให้อดีตครู ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทุกๆท่าน ไปร่วมงานวันอยุธยาวิทยาลัย หากครู ท่านใดไม่สะดวกในการเดินทาง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ได้จัดรถตู้ไว้บริการ ไปรับครูถึงหน้าบ้าน และเมื่อเลิกงานก็จะให้รถตู้ไปส่งครูถึงหน้าบ้านเช่นกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!