เพชรบูรณ์-รร.หนองไผ่จัดวันสถาปนาและวางศิลาฤกษ์หลังคาอเนกประสงค์วันครู

เพชรบูรณ์-รร.หนองไผ่จัดวันสถาปนาและวางศิลาฤกษ์หลังคาอเนกประสงค์วันครู

ภาพ/ข่าว:อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ กัญชิศา สุขเผือก

           เมื่อเวลา 10.39 น.วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ จัดงานวันสถานปนาโรงเรียน พร้อมวางศิลาฤกษ์หลังคาโดม(ชมพูฟ้า) สีประจำโรงเรียน โดยนายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองไผ่ มาเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวางศิลาฤกษ์หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(โดมชมพูฟ้า)โรงเรียนหนองไผ่โดยมีนายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมี นายวรเกียรติ์ สมสร้อย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง นายวิภาค โรจน์แพทย์ อดีตผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อดีตผู้เชียวชาญกรมสามัญศึกษา นายพรชัย บุญนุ่น อดีตขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาหล่มสัก นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ นายประสาท ศิริ ข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมพิธี ทั้งนี้นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ให้การต้อนรับและรับรอง ได้นำวงดนตรีไทยโรงเรียนมาบรรเลง รองฟังเสียงของน้องบ็อสหรือ เด็กชายศรันภัทร รักพุดซำ นักเรียนชั้น ม.1 ร้องขับกล่อมถ้าไม่เห็นหน้า เป็นหญิงแน่นนอน ดูให้ดีดี ทั้งนี้มีร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมบททุนสร้างโดมเพื่อน้อง 1.หลวงปู่บุญทัน ฐิตะสีโล จำนวน 200,000 บาท , 2.นายวิทยา อาคมพิทักษ์ จำนวน 200,000 บาท , 3.นายณรงค์พร บุญเปรม จำนวน 200,000 บาท , 4.นายสมหวัง คมวิริยวุฒิ จำนวน 200,000 บาท , 5.นางสาวพรทิพย์ กองชุน200,000 , 6.นางสาววิยดา ขุนพรหม 200,000 , 7.หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์200,000 , 8.หจก.โรงสีอรุณพัฒนา จำนวน 200,000 บาท , 9.บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จำนวน 300,000 บาท , 10.ธนาคาออมสิน จำนวน 300,000 บาท            โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนแข่งขันสูงในการเข้าศึกษาต่อซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจำนวน 1987 คน ปัจจุบันทางโรงเรียนยังขาดแคลนอาคารอเนกประสงค์ (โดม) สถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนลานกีฬาในร่มส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านกีฬาสำหรับนักเรียนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมที่รองรับนักเรียนทั้งโรงเรียนทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้งนี้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองไผ่ และสมาคมครูผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนหนองไผ่ ได้ตระหนักในความจำเป็นดังกล่าวจึงร่วมกันดำเนินการระดมทรัพยากรโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(โดมชมพูฟ้า) เพื่อสร้างหลังคาคลุมอาคารอเนกประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหลังคาคลุลานอเนกประสงค์โดมชมพูฟ้าให้เป็นสถานที่เหมาะสมเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบครอบเป็นลานกีฬาในร่มส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านกีฬาสำหรับนักเรียนพร้อมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมโดยการดำเนินการครั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพยากรเพื่อใช้ในการก่อสร้างหลังคลุมอเนกประสงค์โดมชมพูฟ้าขนาดกว้าง 30 เมตร 1680 ตารางเมตร ยาว 56 เมตร สูง 12 เมตร การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับกาสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนหนองไผ่ คณะครูอาจารย์นักเรียนปัจจุบัน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!