จันทบุรี-จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล

จันทบุรี-จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพ/ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม 

          วันนี้ (14 ม.ค.67) ที่บริเวณโถงแสงจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดจันทบุรี,สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ,ตำรวจภูธร,ที่ว่าการอำเภอทั้ง 10 อำเภอ,สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงธนาคารของรัฐในพื้นที่ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น บูรณาการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล และตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน กิจกรรมภายในงานมีการให้คำแนะนำ และบริการ เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ,ให้คำปรึกษาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ,ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ,ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น โดยมีเจ้าหนี้ และลูกหนี้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้จำนวน 906 คนCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!