ปราจีนบุรี-เตรียมจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรี

ปราจีนบุรี-เตรียมจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรี

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ 

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับแจ้งจากวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ องค์กรปกครองท้องถิ่น และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมลงพื้นที่ดูสถานที่และปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานฯ
          นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีมโหสถ พร้อมด้วย นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ยืนยันความพร้อมในระดับพื้นที่ การปรับปรุงพื้นที่จัดงานให้มีความสะอาดเรียบร้อย มีการระดมทรัพยากรใหการจัดงานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจของชาวอำเภอศรีมโหสถ ที่เป็นเจ้าบ้านในการรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปีนี้เป็นการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ที่พี่น้องชาวอำเภอศรีมโหสถร่วมมือกับคณะสงฆ์และทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกันจัดงานต่อเนื่องมาแล้วถึง 37 ครั้ง
          นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า “การจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันผลักดันรูปแบบการจัดงานให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งการจัดตลาดย้อนยุค การจัดกิจกรรมต่างที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งยังได้รับความเมตตาจากทางคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี จัดขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี และพระพุทธรูปประจำอำเภอต่าง ๆ มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ที่เมื่อผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมีโอกาสได้กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญดังกล่าว จากทั้ง 7 อำเภอในครั้งเดียวถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง”
          พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนจากครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2530 มาจนถึงในปีปัจจุบันเป็นครั้งที่ 38 กล่าวว่า “การจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนในปีนี้ คณะสงฆ์ซึ่งสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ทั้งการจัดการเดินธุดงค์ของพระภิกษุและอุบาสก อุบาสิกา ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ จากวัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์วัดที่มีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี และกิจกรรมการปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ การสาธยายพระไตรปิฎก การร่วมทำบุญผ้าป่าลอยฟ้า ทำบุญพระประจำวันเกิด การปิดทองสักการะและเวียนเทียนรอบพระพุทธบาทคู่ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี ซึ่งนักโบราณคดีและกรมศิลปากรยืนยันว่าสร้างในสมัยยุคทวารดี และยังได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาประดิษฐานในงานเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอีกด้วย“
          งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน เป็นงานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนจัดขึ้น ครั้งที่ 38 ณ โบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนิกชนและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!