ประจวบคีรีขันธ์-สมาคมแพทย์แผนไทย เลือกนายกคนใหม่ส่งเสริมวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย

ประจวบคีรีขันธ์-สมาคมแพทย์แผนไทย เลือกนายกคนใหม่ส่งเสริมวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          วันที่ 12 มกราคม 2567 นายสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีประชุมที่ทำการสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานโดยมีนายนันทปรีชา คำทอง นายสันทัด เดชเกิด นายพิสิษฐ์รื่นเกษม น.ส.นิชาการสุวรรณนาค พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม เนื่องจากสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพาน หลังได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเโดยสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนโยบายส่งเสริมวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย และสนับสนุนด้านการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย และการนวดเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าเรียนจนจบหลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ได้มีสมาชิกทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมในเครือจากหลายสาขาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยเพื่อคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ผลการคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่และคณะกรรมการโดยในที่ประชุมให้ น.ส.นิชากา สุวรรณนาค ได้เป็นนายกสมาคมคนใหม่เพื่อมาบริหารสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสาคร ตั้งศีล นายสันทัดเดชเกิด อุปะนายกสมาคม นางอภิรดีสังข์ดวงเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 16 คน คณะกรรมการที่ปรึกษานายสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอบางสะพานนายสมหมาย ปานทองกำนันตำบลธงชัย นายนันทปรีชา คำทอง นายนิกร แก้วชูศรี
          นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานการประชุมคัดเลือกนายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้มาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาถ้าหากว่าทางสมาคมแพทย์แผนไทยต้องการให้ความช่วยเหลือหรือให้ผลักดันในสิ่งใดที่จะทำให้สมาคมแพทย์แผนไทยได้เดินไปข้างหน้าถือว่าเป็นโอกาสดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะได้นำสมุนไพรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกมาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มากมายและราคาถูกเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และขอให้ทางสมาคมจัดตั้งศูนย์ที่จำหน่ายสมุนไพรอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาซื้อและมาเรียนรู้การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อให้คนประจวบคีรีขันธ์จะได้ลดโรคลดภัยจากการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องนายสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอบางสะพานกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!