นครสวรรค์-ประธานแม่บ้านมหาดไทย รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ตามสโลแกน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

นครสวรรค์-ประธานแม่บ้านมหาดไทย รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ตามสโลแกน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์ส่งเสริมให้คณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยว่าที่ ร.ต.หญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผู้อำนวยการสถานทีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพรีเซ็นเตอร์สวมใส่ผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์ ด้วยการตัดชุดผ้าทอมือจากสีหมักโคลนบึงบอระเพ็ด ลายดอกรักราชกัญญา สีจากธรรมชาติแทนการใช้สีเคมีย้อมผ้า เพื่อสร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์จาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยฝีมือการทอจากกลุุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก อำเภอตากฟ้า
          ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายสำคัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รวมถึงนโยบายสำคัญกระทรวงมหาดไทย เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ผ้าไทย และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทย ให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส “ผ้าไทยสไตล์คุณ เก๋ไก๋ใส่ได้ทุกวัน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!