สุพรรณบุรี-Kick off การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สุพรรณบุรี-Kick off การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / ภัทรพล พรมพัก / นพดล แก้วเรือง

          สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี นายธนากร เงินเรืองชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และนายสมมาตร วิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้บริโภคน้ำมันว่าได้รับน้ำมันเต็มอัตราวัดของมาตรวัด อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการน้ำมันในจังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคน้ำมัน การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี และชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี มีแผนร่วมกันตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันให้ครบทุกแบรนด์และทุกสถานีบริการ เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดสุพรรณบุรี
          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ที่มาวันนี้เพราะทางทีมงานของจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีและชั่งตวงวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกมาตรวจเยี่ยมปั้มน้ำมันของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแนวคิดแนวทางปฏิบัติของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการเห็นการให้บริการปั้มน้ำมันทั่วประเทศไทยอย่างเป็นธรรม และขณะเดี่ยวกันก็สร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับผู้บริโภค เพราะปัจจุบันเรามีการใช้น้ำมันกันอยู่แล้ว ประชาชนก็ได้จ่ายเงินด้วยความสบายใจ เราซื้อของได้น้ำมันที่มีคุณภาพ ได้น้ำมันที่เต็มลิตร ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะบางที่ที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีร้องเรียนเข้ามาว่าสถานีบริการน้ำมันให้บริการไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำมันไม่ดี แต่สำหรับสุพรรณบุรีไม่ค่อยมีเรื่องนี้ ตั้งแต่ผมมาอยู่ 3 ปี มีแค่ 1-2 รายเท่านั้นเอง ที่นี่ค่อยข้างจะดี แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ทำ เราก็ต้องทำด้วย ทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโดยต่อเนื่อง ของสุพรรณบุรีเรามีปั้มน้ำมันอยู่ประมาณ 400 กว่าปั้ม แต่มีปั้มหลักๆอยู่ในถนนสายหลักในสุพรรณบุรีประมาณ 140 ปั้ม เป้าหมายที่เราจะทำเราก็จะทำให้ได้มากที่สุด โดย 140 ปั้มเราก็จะกระจายให้ได้ทุกแบรนด์ จะดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ให้ควบคุมทุกแบรนด์ แต่ภายในปีนี้ให้ครบทั้ง 140 แห่งที่อยู่บนถนนสายหลัก สำหรับปั้มนี้ที่เรามาตรวจสอบเยี่ยมเยียน ตรวจเพื่อให้กำลังใจกับปั้มด้วย ถ้าตรวจแล้วปั้มทำถูกต้องมันก็เป็นชื่อเสียงของปั้ม แล้วก็ตรวจให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจด้วย จากการที่มาตรวจปั้มมีการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนดี มีเกินมาเล็กน้อย ถือว่าไม่ขาด เกินได้แต่ต้องไม่ขาด ก็ถือว่าเป็นปั้มน้ำมันที่เต็มลิตร ทั้งนี้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความมั่นใจว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้น้ำมันเต็มลิตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!