นครประฐม-ม.ศิลปากร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมหาเทวาภิเษก เนื่องโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์

นครประฐม-ม.ศิลปากร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมหาเทวาภิเษก เนื่องโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์

ภาพ/ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ลานข้างอาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมหาเทวาภิเษกเทวรูปพระพิฆเนศวร เนื้อสำริดนอก หน้าตัก 29 นิ้ว เนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวาระครบรอบ 50 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย, รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมพิธี
          ซึ่งในภาคเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำโดยพระศรีวิสุทธิวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและในช่วงสายประกอบพิธีบวงสรวง มหาเทวาภิเษก ได้รับความอนุเคราะห์จาก พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เป็นผู้ประกอบพิธี อ่านประกาศบวงสรวง มหาเทวาภิเษก โปรยข้าวตอกดอกไม้ ถวายน้ำเทพมนต์ ถวายใบมะตูม ถวายเจิมที่องค์เทวรูปฯ พร้อมทั้งโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่กล่องวัตถุมงคลเหรียญที่รฤกที่จัดสร้างขึ้นพร้อมกันนี้ด้วย
         การจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศวร เป็นผลงานการออกแบบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!