อุทัยธานี-เปิดสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง)

อุทัยธานี-เปิดสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง)

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ จันทรังษ์ 

          ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่อาคารศาลา 25 ไร่ ใกล้กับปราสาททองคำ วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง หรือวัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง) โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (สมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ)เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม
          ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยกระดับ 30 บาทพลัส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมถึงการดูแลรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมาย”ประชาชน คนไทยสุขภาพดี ประเทศไทยสุขภาพดี” โดยมีประเด็น “การจัดตั้งสถานชีวาภิบาล ทุกจังหวัด” เป็นประเด็นมุ่งเน้น 1 ใน 13 ประเด็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพและประชาชนอย่างสูงสุด สถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง) ตั้งอยู่ในบริเวณอาคาร 25 ไร่ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (สมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ)เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อนุญาตให้ใช้ บริเวณอาคาร 25 ไร่เป็นสถานที่จัดตั้งสถานชีวาภิบาล เริ่มแรกมีเตียงรองรับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวน 10 เตียง มีผู้ดูแล Care giver/จิตอาสาCare manager จากคลินิกหมอครอบครัวน้ำซึม มีโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งหลังจากพิธีเปิดแล้ว พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (สมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ)เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ได้นำคณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง) และเยี่ยมชมห้องพักซึ่งเป็นไปด้วยความสะอาด ซึ่งทางวัดได้สนับสนุนปรับปรุงอาคารปฏิธรรมธรรม ให้เป็นสถานชีวาภิบาลดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!