ศรีสะเกษ-ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่น ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ-ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่น ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีพระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และญาติพี่น้องพ่อดีเด่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก การจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อยกย่องพ่อตัวอย่างดีเด่น รวมทั้งเพื่อรักษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป
          นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยได้สรรหาคัดเลือกพ่อดีเด่นจากทุกอำเภอ เพื่อให้กำลังใจแก่พ่อ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว และเสียสละอุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม สมควรที่จะได้รับยกย่องสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!