เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”

เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”

ภาพ/ข่าว:อุดมศักดิ์ เหล็กคำ / ปิ่นสุดา สมบูรณ์ประแสริฐ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ว่าการอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักกินเอง ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก กาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลย์เดชมหาราช พระบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นประธานเดินเข้าประจำจุดหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเข้าพระบรมราชินี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพ ประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ถวายความเคารพ” ประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวคำปฎิญาณ ว่า “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” จำนวน 3 ครั้ง แล้วยกมือขวาขึ้น กล่าวคำว่า. เฮ้….ประธานเชิญทุกคนทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกผักสวนครัว(บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง) สถานที่ หลังที่ว่าการอำเภอชนแดน
          และวัดพระพุทธบาทเขาน้อยชนแดน โดยมี นายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอชนแดน นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมศักดิ์ แต่งมายา สาธารณสุขอำเภอชนแดนนายเด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ นายฉัตรชัย ทองประเสริฐแสงกำนันตำบลบ้านกล้วยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์มารีอาชนแดน นางสาวชลธิชา เชื้อบุญมี พัฒนาการอำเภอชนแดน นางสาวเกตุมณี อินน้อย กำนันตำบลชนแดน ร่วมพิธีปลูกผักสวนครัว(บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง) เฉลิมพระเกียรติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!