สิงห์บุรี-เปิดงานอย่างอลังการ สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี-เปิดงานอย่างอลังการ สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 25666 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิสร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี คุณแม่ภรณี ธนาคมานุสรณ์ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.จังหวัดสิงห์บุรี นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีรับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพในการแข่งขัน กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมย่อย จ้างเหมาส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก ท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง รวมทั้งวัดโพธิ์เก้าต้น ได้พร้อมใจกันจัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” กำหนดจัดงาน จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีเปิดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน การจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง 6 จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการขายสินค้าบริเวณจุดจำหน่ายแสดงสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านมวยไทย กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านลิเก การแสดงดนตรี และการแสดง แสง สี เสียงชุด “บางระจัน ตำนานวีรชน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรม ในท้องถิ่นที่สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชมงานและนักท่องเที่ยว โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!