อยุธยา-เตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2566 “ฉลอง 32 ปี

อยุธยา-เตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2566 “ฉลอง 32 ปี

ภาพ/ข่าว:นนราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2566
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ขึ้นตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 32 เพื่อเฉลิมฉลองที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจ แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐาน คือ อยุธยามีความเป็นเลิศในการเลือกสรรทำเลที่ตั้งเมือง อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ นครประวัติศาสตร์แห่งนี้มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านอารยธรรม ซึ่งจะหานครโบราณในเอเชียหรือในโลกเป็นไม่มี และอาคารโบราณสถานแต่ละหลังในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชีย
          สำหรับความพิเศษของงานปีนี้ ได้เน้นการเตรียมเฉลิมฉลอง 32 ปี ท่องเที่ยวโบราณสถานน่ายล ชมแสงไฟล้านดวง ท่ามกลางมรดกโลก และเที่ยวงานได้กุศล สุขใจไปด้วยกัน พร้อมสวมชุดไทย ถ่ายภาพเช็คอิน พกถุงผ้ารักษ์โลก มาเที่ยวงานที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566 (รวม 10 วัน 10 คืน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรม Soft Power of Thailand อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอยุธยามีดี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันแต่งกายผ้าไทย มาเที่ยวงาน เพื่อประกาศความเป็นเมืองมรดกโลก สำหรับงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” กำหนดให้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าวัดบึงพระราม จากนั้นจะมีพิธีเปิดการแสดงแสง-เสียง ณ บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุ ภายใต้ชื่อเรื่องการแสดง “อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา” โดยมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมการกุศลลุ้นโชคใหญ่กับร้านเหล่ากาชาด ไหว้พระกลางคืน ชมการจัดแสดงปืนใหญ่โบราณ ชมการประกวดบนเวทีกลาง The Best To Be Number One และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตลอด 10 คืน และในวันสุดท้าย จะทำการหมุนวงล้อจับรางวัลสลากกาชาด เวลา 21.00 น. นอกจากนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ถนนกินเส้น ลานวัฒนธรรม สวนดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย ตลาดย้อนยุค รับชมนิทรรศการนวัตกรรมจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงิน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน OTOP กิจกรรมนวัตวิถี ของดีท้องถิ่นไทย สักการะศาลหลักเมือง รถรางให้บริการนักท่องเที่ยวภายในงาน จุดถ่ายภาพ รวมทั้งการจัดแสดงและบริการให้เช่าชุดไทยตลอดการจัดงาน
          ทางด้าน นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดออกร้านกาชาด โดยจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด มีของรางวัลจำนวนมาก เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจำหน่ายบัตร ราคาบัตรละ 20 บาท จำนวน 300,000 ใบ ซึ่งท่านสามารถตักไข่ในบ่อมามัจฉากาชาด เพื่อลุ้นนำไปขึ้นรางวัลพิเศษได้อีกด้วย อีกทั้ง มีการจัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ราคาฉบับละ 100 บาท เพื่อลุ้นรับโชคใหญ่ โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์ Honda City จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุนครั้งที่ 1 รถจักรยาน จำนวน 100 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุนครั้งที่ 2 พัดลมขนาด 12 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล ทั้งนี้ กำหนดออกรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลาง บริเวณบึงพระราม ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
          ส่วนนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยในทุก ๆ ปี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในปี 2566 นี้ก็เช่นกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว รวมทั้งร่วมออกบูธจัดกิจกรรม แจกสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!