สิงห์บุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

สิงห์บุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 8.30 น. วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมี หัวหน้าศาล ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมเจริญจิตตภาวนา 1 นาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลฯ ส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ
          ทั้งนี้ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยง และผ้าภูษาโยง ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร เจ้าหน้าที่เชื่อมสายแถบทอง พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพรประธานกราบลาพระรัตนตรัย กราบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกราบลาประธานสงฆ์ อันเป็นเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!