ประจวบคีรีขันธ์-PPPGC พิธีมอบโครงการบรรเทาภัยแล้ง หมู่บ้านหินปิด หมู่ 5 ต.ช้างแรก

ประจวบคีรีขันธ์-PPPGC พิธีมอบโครงการบรรเทาภัยแล้ง หมู่บ้านหินปิด หมู่ 5 ต.ช้างแรก

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์รื่นเกษม

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบโครงการบรรเทาภัยแล้ง หมู่บ้านหินปิด หมู่ 5 ต.ช้างแรก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลา อพป.หมู่ 5 บ้านหินปิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมี นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ นางสาวศิริกัลยา ศุนาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร นายวราวุธ โชคแสงทอง Senior Supervisor Purchasing และพนักงานบริษัทฯ เป็นตัวแทนบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการ ให้กับคณะกรรมการน้ำประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 บ้านหินปิด ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย และมี นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธี นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอาวุโส อ.บางสะพานน้อย , นายพนม ศรีซ้อน ส.อบจ.ประจวบฯ , นายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก , นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาคุ้มครองผู้บริโภค และสมาชิกสภาเกษตร , นายธนวัตน์ ชื่อชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก และนายเชิดชัย นุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ร่วมกับคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้าน รวมทั้งพี่น้องชุมชน ได้รับมอบโครงการบรรเทาภัยแล้ง ในครั้งนี้
          โดยนายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทางบริษัท ต้องขอขอบคุณ ภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ที่ได้เปิดโอกาสให้ทาง บ.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นสมาชิกของชุมชน รวมถึงบ้านหินปิด หมู่ 5 ต.ช้างแรก ทั้งนี้เมื่อทางบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกอยู่ร่วมกันแล้ว บริษัทควร ร่วมกันดูแลสังคม เพื่อให้เกิดการดูแลสังคมแบบยั่งยืน ในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ประปา หรือแม้กระทั้งเรื่องของไฟฟ้า ทางเราได้มีนโยบายให้แก่ผู้รับผิดชอบ ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม แต่เมื่อปีที่ผ่านมา ระดับโลก เกิดปัญหาเอลนีโญ น้ำแล้ง จึงทำให้เกิดความร่วมมือของไตรภาคี ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน บริษัทฯ ได้มีโอกาสมาเติมเต็มส่วนนี้ โดยการทำเรื่องน้ำเป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในระยะยาวในปีหน้าถัดไป ก็เลยเกิดโครงการบรรเทาภัยแล้งเกิดขึ้น ในอนาคตเรา มีโครงการอื่นๆ ที่ผลักดันและเกิดขึ้นทุกๆปี มีการลงพื้นที่ให้มากขึ้น และมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การศึกษาเบื้องต้น หรือการเข้ามาร่วมกับชุมชนนอกจากการช่วยเรื่องปัจจัยพื้นฐาน
          น.ส.ศิริกัลยา ศุนาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร ได้กล่าวว่า ทางบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญถึงการแก้ไขและบรรเทาภัยแล้งของพี่น้องชุมชนใกล้เคียง คือ หมู่ 3 และ บ้านหินปิด หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย และด้วยสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมหารือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยทาง บริษัทฯ ได้สนับสนุน.ขุดบ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ, การเดินระบบท่อต่อออกจากประปาหมู่บ้าน ให้แก่ ซอยกำมะทุน และ การปรับปรุงระบบประปาประชารัฐ (สระหนองกุ่ม) ครอบคลุมพื้นที่ 150 ครัวเรือนด้วยกัน และการจัดหา ถังเก็บน้ำ 5,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง ไปยังจุดที่น้ำประปายังไม่ทั่วถึง ให้แก่ หมู่ 3 ต.ช้างแรก และมอบโครงการเหล่านี้ให้ประชาชนชุมชน เพื่อเป็นสาธาระประโยชน์และเพื่อได้ช่วยกันบำรุงรักษาก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

          ด้านนายธีรวัฒน์ สุขจันทร์ นายกการบริหารส่วนตำบลช้างแรก กล่าวว่า ..ตามที่ผมเข้ามารับตำแหน่งก็นโยบายเข้าด้านนโยบายที่ 1 ก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ดูแลน้ำให้ให้สะอาดปลอดภัยนะครับและมีใช้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นโครงการบริหารส่วนตำบลช้างแรกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหาภัยแล้งก็เป็นประสบการณ์ที่ให้เราแก้ปัญหาโดยปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกก็ใช้งบสำรองสะสมเจาะบาดาลไปทั้งหมด 9 ลูกแล้วก็อ่าทางโรงงานสนับสนุนอีก 1 ลูกก็เป็น 10 ลูกแล้วก็ทางโรงงานก็ได้ช่วยเรื่องซ่อมแซมประปาหนองกุ่มขยายเขตหมู่ 5 เป็นพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำอยู่ให้เติมเต็มในส่วนที่ขาด นายธีรวัฒน์สุดจันทร์กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!