อยุธยา-สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกประจำปีการศึกษา 2566

อยุธยา-สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกประจำปีการศึกษา 2566

ภาพ/ข่าว:นนราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ที่สนามสอบธรรมสนามหลวง วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง โดยมี พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม เป็นองค์อ่านคำปราศรัยของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ประธานอำนวยการ กรรมการกำกับห้องสอบ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวง ทั้งนี้ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้เมตตา เดินทางมาเยี่ยมกรรมการกำกับห้องสอบ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวง อีกด้วย
          การสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรม เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่ง แม่กองธรรมสนามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ที่สนามสอบธรรมสนามหลวง วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!