กาญจนบุรี-สสจ. ประชุมชี้แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

กาญจนบุรี-สสจ. ประชุมชี้แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบรายจ่ายประจำ งบลงทุน งบค่าเสื่อม) ของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 จากนั้นมีการพิจราณาเรื่องความก้าวหน้าการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (CITO) เขตสุขภาพที่ 5 ประเด็นบัตรประชาชนใบเดียว โรงพยาบาลอัจฉริยะ และการประเมินมาตรฐานคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 5 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานความคืบหน้าการจัดงานวิชาการ CNF 15″ Cardiac Network Forum 2024 : บูรณาการประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินระดับเขตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย และงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต ปี 2567CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!