บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านน้ำตาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านน้ำตาลบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านน้ำตาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการโรงงานน้ำตาล เจ้าหน้าที่โรงงานฯ ผู้นำชุมชน พร้อมเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภาคธุรกิจของจังหวัดว่า ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เดิมมีอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักดั้งเดิมอยู่แล้วในการขับเคลื่อนธุรกิจของจังหวัด แต่ในขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นภาคธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต การแปรรูป จากการเกษตรเพื่อสนองความเป็นอยู่ ตอบสนองการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านที่พัก ร้านอาหาร เป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ รองลงมาเป็นเรื่องของทางด้านการเกษตร เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นภาคบริการซึ่งนับว่าเป็นการได้เปรียบจากการผลิตแบบดั้งเดิม ทำให้สามารถสร้างเงิน สร้างรายได้ที่เติบโตให้กับจังหวัดมากขึ้น
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทาง บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ได้นำเสนอถึง การใช้ทรัพยากรของโรงงานซึ่งจะต้องมีมลพิษอย่างแน่นอน แต่โรงงานฯ มีการจัดการมลพิษจะต้องมีการวิธีการดำเนินการกำจัดมลพิษ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างพร้อมการอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัด กิจกรรม CSR(กิจกรรม CSR คือ กิจกรรมเพื่อสังคม : Corporate Social Responsibility) คือ กิจกรรมที่บริษัทหรือองค์กรจัดขึ้นภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นกิจกรรมทำประโยชน์ให้กับสังคมที่หมายถึงผู้บริโภคที่สนับสนุนธุรกิจและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ธุรกิจได้ใช้) ประกอบด้วย การจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดต้องมีเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน จึงเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมของโรงงานฯ ว่ามีการจัดการมลพิษที่ต้นกำเนิดอย่างไรบ้าง มลพิษที่จัดการหลักๆ 3 ด้าน คือ มลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และอากาศของเสียจากกากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีมลพิษด้านการจราจร อีกด้วย ดังนั้นจะต้องมีการจัดการมลพิษเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สร้างความเข้าใจร่วมกันมีการอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!