อยุธยา-กิจกรรมลอยกระทงยลวิถี สืบสานประเพณี ที่วัดท่าการ้อง

อยุธยา-กิจกรรมลอยกระทงยลวิถี สืบสานประเพณี ที่วัดท่าการ้อง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เป็นประธาน ร่วมกับวัดท่าการ้อง โดยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายภาณุวัตร ปิดป้อง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเปิดกิจกรรมลอยกระทงยลวิถี สืบสานประเพณี ที่วัดท่าการ้อง”โดยมี ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก
          พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กล่าวว่า กิจกรรม “ลอยกระทงยลวิถี สืบสานประเพณี ที่วัดท่าการ้อง” ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม วัดท่าการ้อง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการตลาดและการบูรณาการอำนาจละมุน (Soft Power) มาพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน โดยจัดกิจกรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิต ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เที่ยวชมตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้องยามค่ำคืน นอกจากนี้ โรงเรียนวัดกษัตราธิราช และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ที่ได้นำการแสดงจากนักเรียนในสถานศึกษามาร่วมแสดงในงานอีกด้วย
          นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม กล่าวว่า การบูรณาการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม ด้วยวัดท่าการ้อง เป็นศาสนสถานที่มีศักยภาพ ความพร้อม มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว คือ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้วยวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรม ในปี 2566 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!