สิงห์บุรี-เตรียมพร้อมรับเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด

สิงห์บุรี-เตรียมพร้อมรับเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและดำจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ขึ้นที่ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรื่อง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน
          นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ คลังจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือข้าราชการให้สามารถมีเงินใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนโดยไม่ต้องไปกู้ยืมใคร โดยจะจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเดือนละ 2 ครั้งนั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางในการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเตือนและค่าจ้างประจำ (e – Payrol) ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยืนแสดงความประสงค์ได้ที่หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งข้าราชการสามารถยืนแสดงความประสงค์ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 ลูกจ้างประจำยืนได้ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะรับเงินเดือนเหมือนเดิมก็ไม่ต้องยืนแสดงความประสงค์ใดๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!