สระบุรี-พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วันสุดท้าย

สระบุรี-พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วันสุดท้าย

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

          ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่วัดถ้ำธรรมโอสภ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีพระครู ปริยัติ ประสาท (พระมหาสมหวัง ดลใจ) เจ้าอาวาส วัดถ้ำธรรมโอสถ นำพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา จากนั้นได้มีการแห่การแห่ผ้ากฐิน ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ทางวัดจะได้นำเงินจากการทำบุญ สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างอุโบสถและศาลาปฏิบัติธรรมต่อไป
          ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับชาวพุทธที่ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน นอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับวัดแล้ว ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธให้มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!