ชลบุรี-รร.พลูตาหลวงวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองร่วมดูแลเอาใจใส่การเรียนและพฤติกรรมนักเรียน

ชลบุรี-รร.พลูตาหลวงวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองร่วมดูแลเอาใจใส่การเรียนและพฤติกรรมนักเรียน

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันนี้ (26 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) เป็นประธานในพิธีประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมการประชุม
          การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) จัดขึ้นเนิ่องจาก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมขึ้น เพื่อชี้แจง กฎระเบียบ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงเรื่องการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน และเพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ได้มาพบปะพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนมีความสามารถ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!