เพชรบูรณ์-ชาวบ้านลาดแคร่วมผู้ใจบุญทอดกฐินสร้างศาลาวัด

เพชรบูรณ์-ชาวบ้านลาดแคร่วมผู้ใจบุญทอดกฐินสร้างศาลาวัด

ภาพ/ข่าว:อุดมศักดิ์ เหล็กคำ / สายน้ำ เณรทอง

          เมื่อเวลา 10.30 น น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดลาดแค หมู่ 5 ตำบลลาดแคอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวบ้านตำบลลาดแค 3หมู่บ้านมี 1.หมู่ 5 นำโดยนายสัมภาษณ์ สิงห์สถิต ผู้ใหญ่บ้านและ นายไสว แหยมแก้ว ส.อ.บ.ต. 2.หมู่ 9 นำโดยนายวิเชียร กองคำผู้ใหญ่บ้าน และนางนวลจันทร์ สิงห์สถิตย์ 3. หมู่ 22 นำโดยนางวาสนา นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านและนายวิเชียร อุปณัน ส.อ.บ.ต.พร้อมชาวบ้านลาดแค 3หมู่บ้านและ นายศราวุฒิ วงศ์คำจันทร์ อดีต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแคเป็นประธานผู้ประสานงานผู้ร่วมนำกฐินมาทอดเพื่อสร้างศาลา มี นายสรเชรษฐ์ วงษ์ไพศาลสมาชิกสภาจังหวัดระยอง นายวิรัตน์ สิง์สถิตย์ นางวิมลรัตน์ เซอร์วิดจากประเทศนอร์เวย์ นายพยนต์ อุ่นแก้ว นางกุหลาบ คำหลาดและนายสัญญา สายสมร โดยมี นายไพฑูรย์ สาระมูล เป็นประธานทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดลาดแค มีพระอธิการพิชัย ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดลาดเป็นประธานรับองค์กฐิน พร้อม นายนิกร วังคีรี นายถาวร หอมหวน ร้อยตรี สุรินทร์ พรมบุรี มัคนายกวัดลาดแคและนางบังอร วังคีรีจัดอาหารรับรองผู้ร่วมงานและให้ผู้สูงอายุและเด็กรับประทาน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!