บุรีรัมย์-อ.ลำปลายมาศ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

บุรีรัมย์-อ.ลำปลายมาศ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอลำปลายมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          นายโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ ให้โอกาสกลุ่มอาชีพได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสินค้าพื้นบ้านในชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการอนุรักษ์และยกระดับอัตลักษณ์ของชุมชนในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งประชาชนได้รับประโยชน์ สร้างโอกาส และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดโครงการ ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 3 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมการแสดงทูบีนัมเบอร์วัน (โดยโรงเรียนธารทองพิทยาคม)ชมการแสดงคีตะมวยไทย (จากโรงเรียนมัธยม)การประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค การโชว์ควายงาม ประกวดไก่สวยงาม ประกวดไก่ชน ประกวดผู้สูงอายุ 4 ดี ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถม ชาย/หญิง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยม ชาย/หญิงและกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!