ประจวบคีรีขันธ์-พม.จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ประจวบคีรีขันธ์-พม.จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for Prevention of Violence against Women and Children)” ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
          ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อให้เห็นถึงปัญหาของความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ และร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหา พร้อมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

          ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพิ่มเพื่อน ESS Help Me เดินรณรงค์จากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสะพานสราญวิถี (ถนนคนเดิน) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงาน One Home หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เครือข่ายทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!