กาญจนบุรี-กลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

กาญจนบุรี-กลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายปารเมศ โพธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 นายนราธิป อนันตสุข เลขาธิการสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 และ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่เดินทางมาร่วมการประชุมกว่า 2,000 คน
          จากนั้น นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนทองบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่ชนะเลิศในการตัดอ้อยสดสะอาด 100 % ไม่มีการเผาอ้อยและช่วยลดมลพิษทางอากาศ (PM2.5) และมีคุณภาพความหวานสูงสุด ที่สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 ได้ทำการคัดเลือกและทำการตัดสินพร้อมกับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจากสมาคมฯ จำนวน 12 รางวัล จากนั้นผู้แทนสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 ได้เป็นตัวแทนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ให้ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 และเกษตรกรขาวไร่อ้อยที่เดินทางมาร่วมการประชุมทราบ ต่อจากนั้น นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีได้เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
          สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 ได้มีการจัดจั้งราวกลุ่มชาวไร่อ้อย ผู้ปลูกอ้อย ตั้งแต่ปี 2507 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ.ในปี 2514 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ปัจจุบันแบ่งการบริหารออกเป็น 24 สาขา มีสมาชิกชาวไร่อ้อยทั้งสิ้น 113,700 คน คณะกรรมการบริหาร 85 คน มีคณะกรมมการกลาง 719 คน มีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 14 ล้านไร่ ปริมาณอ้อยต่อปี 12 – 15 ล้านตัน และมีโรงงานตั้งอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 12 โรงงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!