อุบลราชธานี-เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว

อุบลราชธานี-เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (24 พ.ย.66) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวและการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566-2567 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยพ.ศ 2566 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จากสภาพอากาศดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยขึ้นในช่วงฤดูหนาว และในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปีประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) ซึ่งในบางช่วงเวลาจะมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และรับมือสถานการณ์ภัยดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!