ชลบุรี-รอง ผบ.ทร.ติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว

ชลบุรี-รอง ผบ.ทร.ติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนเงินส่วนแบ่งรายได้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (กบรอ.) และคณะ เดินทางตรวจความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างของ กบรอ. (งบประมาณปี 66) โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ และติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          ทั้งนี้ ในภาพรวมของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ มีความก้าวหน้าตามแผนงาน ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ – การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพักสัญญาบัตร ขนาด 16 ห้อง และปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสัตหีบ สาขากองเรือยุทธการ , หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน – การปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ให้เป็น E – Learning , หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง – การซ่อมแซมอาคารเรือนแถวประทวน จำนวน 10 ครอบครัว , ฐานทัพเรือสัตหีบ – การปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสัตหีบ สาขาฐานทัพเรือสัตหีบ , กองการบินทหารเรือ – การซ่อมแซมเรือนแถวประทวน จำนวน 2 แถว , อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ – การซ่อมแซมอาคารพักสัญญาบัตร จำนวน 1 อาคาร
          ในการนี้รองผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำหน่วยต่างๆ ให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องได้มาตรฐานตามสัญญา ตรวจรับงานซ่อมทำให้เรียบร้อย ได้คุณภาพ และให้สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งการใช้งบประมาณในส่วนนี้ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมท้ังสถานศึกษาในพื้นที่สัตหีบ ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้บัญชาการทหารเรือในการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!