อยุธยา-ศรีสุวรรณฯยื่นหนังสือ ถึง ผวจ. เร่งให้ลงโทษผู้บริหาร อบต.วังน้อยตามมติ ป.ป.ช.

อยุธยา-ศรีสุวรรณฯยื่นหนังสือ ถึง ผวจ. เร่งให้ลงโทษผู้บริหาร อบต.วังน้อยตามมติ ป.ป.ช.

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางมายื่นหนังสือติดตามทวงถามการดำเนินการทางวินัยต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ตำบลวังน้อย อยุธยา ได้มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากองค์กรรักชาติ รักแผ่นดินให้ช่วยตรวจสอบและติดตามทวงถามผลการดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีที่ประชาชนได้ร้องเรียนกล่าวหาผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับพวก ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อยอันเป็นเท็จ และร่วมกันปลอมแปลงหรือจัดทำวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อยอันเป็นเท็จ เพื่อให้นายอำเภอประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประขำปี 2566 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
          ซึ่งต่อมาประชาชนผู้ร้องเรียนได้ทราบมาว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจ2561 มาตรา 64 ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ซึ่งระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจจะครบ 60 วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ประชาชนชาววังน้อยผู้ซึ่งได้ร้องเรียนกล่าวหาฯ ยังมิได้รับคำตอบหรือผลการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด
          ด้วยเหตุดังกล่าว แกนนำประชาชนตำบลวังน้อยจึงขอความช่วยเหลือมายังองค์กรรักชาติ รักแผ่นดินให้ช่วยติดตามทวงถามผลการดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวมายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าบัดนี้ผลการดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังกล่าวมีผลเป็นเช่นใดแล้ว และหากผู้ว่าฯ หรือจังหวัดยังมีความพยายามดึงเรื่องดังกล่าวให้ล่าช้าต่อไป ประชาชนชาววังน้อยและองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จะได้แจ้งความตาม ปอ.มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!