นครนายก-กิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

นครนายก-กิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

ภาพ/ข่าว:สมบัติเนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี จากนั้นเป็นพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ โดยมีบุญนาค ภูมิราช ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก อ่านหมายสารจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี โดยมีภักดี สิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นเป็นพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ 1.นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก , 2.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ , 3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว , 4.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม , 5.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ , 6.ผู้แทนธนาคารเมล็ดพันธุ์พระราชทานตำบลบ้านพริก , 7.ผู้แทนธนาคารเมล็ดพันธุ์พระราชทานตำบลหนองแสง , 8.ผู้แทนธนาคารเมล็ดพันธ์ุพระราชทานตำบลเขาพระ , 9.ผู้แทนธนาคารเมล็ดพันธุ์พระราชทานตำบลชุมพล พร้อมถ่ายภาพหมู่และเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นอันเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!