ตาก-รพ.สต.บ้านรวมไทยพัตฒนา 1 ร่วมกับ อสม.บ้านทหารผ่านศึก ออกบริการประชาชน

ตาก-รพ.สต.บ้านรวมไทยพัตฒนา 1 ร่วมกับ อสม.บ้านทหารผ่านศึก ออกบริการประชาชน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายธนพงษ์ เล่าไทวนันท์ ผอ.รพ. สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ร่วมกับ อสม.บ้านทหารผ่านศึก ออกบริการประชาชน ตรวจคัดกลอง กลุ่มเสี่ยงความดัน เบาหวาน
          พท.อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัตฒนา 1 ร่วมกับ อสม.บ้านทหารผ่านศึก ออกบริการประชาชน ตรวจคัดกลอง กลุ่มเสี่ยงความดัน เบาหวาน บ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
          ทางด้าน นายภิรมย์ ภู่นวล สาธารณสุขอำเภอพบพระ กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้ดำเนินการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย ความรุนแรงของโรคเกิดได้ทั้งตายอย่างฉับพลัน และมีภาวะแทรกซ้อนเกิดความพิการก่อนวัยอันควร แต่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคลงได้ ถ้าหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ดำเนินการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทหารผ่านศึก หมู่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งวันนี้ได้มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 62 คน พบคนไข้ที่สงสัยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 1 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!