กาฬสินธุ์-ศิษย์เก่า กพส. แทนคุณบ้านเกิดมอบทุนการศึกษานักเรียน

กาฬสินธุ์-ศิษย์เก่า กพส. แทนคุณบ้านเกิดมอบทุนการศึกษานักเรียน

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เอดดูโก พี่แนะแนวน้อง ในโครงการแทนคุณบ้านเกิด พร้อมกับมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนๆละ 2,000 บาท โดยคณะศิษย์เก่า กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (กพส.) 0405 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี โดยมีพลเอกธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี พลโทปริญญา ฉายดิลก ศิษย์เก่า ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์พร้อมคณะ ให้โอวาทแนะนำแนะแนวทางในด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและนำนักเรียนใช้ระบบ Edugo เพื่อค้นหาตัวตน ค้นหาในสิ่งที่ชอบ คณะที่ถูกใจ สาขาที่ใช่ ผ่านระบบ Holland Code เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าอบรม จำนวน 300 คน โดยมีนายธวัชชัย สำราญวงศ์ อดีต ผอ.ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม ดร.กนกรัตน์ ศิริ รอง.ผอ.บริหารงานวิชาการ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และนายโชติการ์ โชติการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรการศึกษาเป็นผู้แทน ร.ร.อนุกูลนารี
          ทั้งนี้ การอบรมแนะแนวการศึกษาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนายสุภาพ ไชยยา หัวหน้างานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น คณะพี่ๆ Edugo บรรยายแนะแนววิธีคิดเส้นทางการศึกษาของเยาวชน และนำนักเรียนใช้ระบบ Edugo เพื่อค้นหาตัวตน ค้นหาในสิ่งที่ชอบ คณะที่ถูกใจ สาขาที่ใช่ ผ่านระบบ Holland Code ซึ่งเป็นแบบสอบถามด้านการศึกษาที่ทรงอิทธิพลของโลก
          สำหรับโครงการ Edugo Platform ได้รับการสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อแนะแนวทางการศึกษาจากกระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยมีรูปแบบทั้ง online และ on-site เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้ศักยภาพสูงสุด
          พลโทปริญญา ฉายดิลก ในฐานะศิษย์เก่า ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (0405) กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้อยากให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของ ร.ร.อนุกูลนารีและ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ หรือ กพส.ในฐานะนักเรียนร่วมสถาบันรุ่นน้อง ได้มีอนาคตที่ดีด้านการศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยขอรับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จัดมอบทุนละ 2,000 บาท มีทั้งหมด 50 คน เพื่อให้เป็นทุนในการสร้างกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้เดินทางสู่เป้าหมายทางการศึกษาที่ได้ตั้งเป้าไว้ “นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนสร้างลูกหลานคนกาฬสินธุ์ให้มีอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำมาอย่างตลอดในหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้อยากจะฝากไปยังเยาวชนคนกาฬสินธุ์ ให้มีความมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมองเห็นอนาคตและลงมือทำให้ดีที่สุด เชื่อได้ว่าถ้าแต่ละคนทำเพื่ออนาคตที่ดีสุดแล้วสามารถนำไปพัฒนาบ้านเกิดคือจังหวัดกาฬสินธุ์และนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมแทนแทนคุณบ้านเกิด ของคณะศิษย์เก่า วปอ.และในฐานะศิษย์เก่า กพส.นั้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์แอร์ปรับอากาศ ให้กับ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นจำนวนเงินประมาณ 500,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ครู นักเรียน และประหยัดงบประมาณของทางโรงเรียนอีกด้วย” พลโทปริญญากล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!