ชลบุรี-7 สมาคม 3 ชมรมร่วมก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวพัทยา

ชลบุรี-7 สมาคม 3 ชมรมร่วมก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวพัทยา

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          ที่โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยากลางจังหวัด ชลบุรี ได้มีการประชุมสามัญสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการนำประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เพื่อต้องการเลือกตั้งนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีคนที่ 1 ซึ่งเป็นการก่อตั้งสมาพันธ์ฯ จากความร่วมมือระหว่างสมาคมทั้ง 7 ประกอบด้วยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก, สมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชา เกาะสีชัง, สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี, สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก, สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก, สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย, สมาคมเชฟภาคตะวันออก ร่วมกับอีก 3 ชมรม ซึ่งประกอบด้วย ชมรม FB, ชมรม FOMA และชมรมสปาพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ และเจ้าของธุรกิจต่างๆ ในเมืองพัทยา เพื่อต้องการผลักดันส่งเสริมกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์รวมของสมาคม องค์กร ทุกองค์กรในชลบุรีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการแก้ไขปัญหาในการประกอบกิจการการท่องเที่ยวจ.ชลบุรี โดยใช้ชื่อ ว่า “สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี” ซึ่ง ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เพียงคนเดียวคือ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และได้รับการรับรองและความไว้วางใจจากสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันท์ขึ้นนั่งเก้าอี้เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีคนแรก

          นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่าการรวมตั้งในครั้งนี้เป็นการรวมตัวสมาคมต่างๆ รวมถึงธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันผลักดันเปิดเมืองและเปิดประเทศเป็นหลัก และเมื่อเปิดได้แล้วจึงพยายามหาประเทศระยะสั้นให้เข้ามายังเมืองพัทยาก่อน ซึ่งการรวมตัวในครั้งนี้เป็นการรวมสมาคมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีทั้งหมด เพื่อเป็นสมาพันธ์ในการทำงานที่เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยเรื่องหลักที่ทางสมาพันธ์ฯจะทำคือให้เมืองพัทยา เป็น Destination หลักๆของประเทศไทย ทั้งนี้ในระยะเวลาหลังเปิดประเทศมาจะสังเกตได้ว่าหลายประเทศจะเลือกเข้ามายังพื้นที่เมืองพัทยาเพราะใกล้กับกรุงเทพ แต่พอระยะเวลาหนึ่งนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไปท่องเที่ยวยังแหล่งอื่น สมุย เชียงใหม่ ภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาน้อยลงอาทินักท่องเที่ยวรัสเซียมาประเทศไทยครั้งแรกจะเลือกมาพัทยา 70 % เลือกท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา ภูเก็ตเพียง 30 % แต่ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไป จึงอยากจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับภาครัฐว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง ในส่วนของเอกชนซึ่งมีหลายสมาคมและชมรมอย่างเช่นในวันนี้ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อมาบูรณาการในการร่วมกันคิดแก้ไขภาพลักษณ์เมืองพัทยาเป็นเรื่องแรกก่อน หลังจากนั้นเป็นเรื่องของการตลาด การท่องเที่ยวเชื่อมโยง สนามบิน ระบบขนส่งสาธารณะ ที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขายที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะระบบออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากกว่าระบบเดิม เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งการจัดตั้งในครั้งนี้สมาชิกทุกคนจะมีการการพูดคุยถึงความต้องการ แล้วทางหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยเหลือในหรือตอบสนองในความร่วมมือด้านใดบ้าง เพื่อผลักดันให้เมืองพัทยากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!