ตาก-นอภ.อุ้มผาง ชวนเที่ยวน้ำตกปะหละทะ เตรียมต่อยอดยกระดับหนึ่งในของดีแผ่นดินดอยลอยฟ้า

ตาก-นอภ.อุ้มผาง ชวนเที่ยวน้ำตกปะหละทะ เตรียมต่อยอดยกระดับหนึ่งในของดีแผ่นดินดอยลอยฟ้า

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อุ้มผางมีมากกว่าที่คิด ทะเลหมอก น้ำตกทีลอซู น้ำตกรูปหัวใจ และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มาอุ้มผางแล้วไม่ควรพลาด ช่วงหมดฝน ต้นหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ความเป็นมาของวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของอำเภออุ้มผาง มีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์เหมาะที่จะมาเที่ยวชมและพักผ่อน วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านปะหละทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในเจตป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกปะหละทะตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นวนอุทยาน เนื้อที่ 1,729 ไร่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
          นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้กลุ่มแม่บ้านและสตรีบ้านปะหละทะ ชวนมาชมความงามที่น้ำตก วนอุทยานปะหละทะ ในอนาคตถ้าพัฒนาถนนและทางเข้าน้ำตกจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในหมู่บ้านยังมีของฝาก เสื้อผ้า ปกาเกอญอ หรือผ้ากะเหรี่ยงมีไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านปะหละทะ มาชมทะเลหมอก ชมน้ำตก เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
          นายกเชษฐา ศรีโสภาบุปผา กล่าวว่า น้ำตกและหละทะ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภออุ้มผางไปทางด้านทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (อุ้มผาง-บ้านเซปะหละ) ประมาณ 29 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านปะหละทะ แล้วแยกไปตามถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และใช้เส้นทางลูกรังอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการวนอุทยาน แล้วกล่าวว่าต่ออีกว่า อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านปะหละทะ ชมทะเลหมอกยามเช้า จุดชมวิวหลู่โค๊ะผะทอ “ทะเลหมอก บ้านปะหละทะ” และชมความงามน้ำตกและสายน้ำ มาเที่ยวน้ำตกปะหละทะ น้ำตกบ้านปะหละทะ ความงดงามในป่า
          นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ศึกษาต่อยอดเส้นทาง การท่องเที่ยวน้ำตกบ้านปะหละทะเพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนวนอ สำหรับ น้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากซึ่งการเดินทาง เดินทางด้วยรถยนต์บนทางหลวง 1090 มุ่งหน้าสู่ ต.แม่ละมุ้ง ประมาณ 25 กิโลเมตร จะเจอหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง จากนั้นขับรถเข้าไปยังหมู่บ้านปะหละทะอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก น้ำตกปะหละทะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านปะหละทะ อยู่ท่ามกลางป่าไม้ธรรมชาติที่งดงาม สองข้างทางเข้าน้ำตกเป็นสวนไร่ข้าวโพดของชาวบ้านปะหละทะ มีต้นไม้หลากหลายชนิดให้เราได้สัมผัส นอกจากน้ำตกแล้วที่บ้านปะหละะทะ ยังมีทะเลหมอกสำหรับคนตื่นสาย จุดชมวิวหลู่โค๊ะผะทอ บ้านปะหละทะ ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ชวนไปชม ไปเช็กอิน ไปสัมผัสความหนาว กับทะเลหมอกแห่งใหม่ที่สวยมาก ๆให้ชมกันอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!