บุรีรัมย์-มอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24” พื้นที่ อ.ปะคำ และ อ.โนนดินแดง

บุรีรัมย์-มอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24” พื้นที่ อ.ปะคำ และ อ.โนนดินแดง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอปะคำ และหอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24 พ.ศ.2566“ โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้กรุณามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12,000 ผืน โดยจุดแรก เวลา 09.30 น.มอบผ้าห่มกันหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ พร้อมด้วยนายอำเภอปะคำ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะคำ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้ร่วมมอบผ้าห่มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปะคำ จำนวน 400 ผืน และในวลา 10.30 น. มอบที่หอประชุมอำเภอโนนดินแดงพร้อมด้วยนายอำเภอโนนดินแดง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนดินแดง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้ร่วมมอบผ้าห่มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง จำนวน 400 ผืน
          สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อันเนื่องจาก ร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าและในเวลากลางคืน โดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนในพื้นที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 291,000 ชิ้น สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นปีนี้ จะขอรับการสนับสนุน เครื่องกันหนาว ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปและในขณะนี้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!