นครสวรรค์-นายก อบจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.

นครสวรรค์-นายก อบจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม, นายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง, นางประภากร ควรรณสุ ผอ.กองคลัง, นายธนเสฎฐ์ ศรีอัครโชตน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รก. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล, นายดิเรก พิลึก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
          โดยในการประชุมมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งสิ้น 3 โครงการ รวม 30 กว่ารายการ เป็นเงินกว่า 179 ล้านบาท โดยทาง อบจ.นครสวรรค์มียอดเงินฝากครบตามระเบียบ และสามารถผ่อนส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้ตามกำหนด จึงได้รับการอนุมัติให้กู้เงินเพื่อมาดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!