ศรีสะเกษ-สสจ.รณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปี

ศรีสะเกษ-สสจ.รณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปี

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 11 – 20 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคมะเร็งปากมดลูกได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับภาคีเครือข่าย รพ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปีขึ้นในวันนี้ ซึ่งหลังจากการประกอบพิธีเปิดกิจกรรมแล้ว นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิง น.ร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ด้วยตนเอง จากนั้น นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิงเช่นกัน โดย น.ร.ทุกคนที่มาฉีดวัคซีนเมื่อถูกถามว่า เจ็บไหม น.ร.จะบอกเพียงสั้น ๆ ว่า เจ็บนิดเดียวเท่านั้น โดยมี นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นายชัยชนะ ผลาพงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายศักรินทร์ บุญประสงค์ หน.กลุ่มงานควบคุมโรค นำคณะแพทย์ พยาบาล ครู น.ร.มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
          นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดการเจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปีใน จ.ศรีสะเกษ ตามคำขวัญท่าน ผวจ.ศรีสะเกษ “คนศรีสะเกษปลอดภัย สัมฤทธิ์ผล ยั่งยืน”โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น น.ร.หญิง ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 439 คน ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกจาก ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ทีมพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนจาก รพ.ศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทีมจัดกิจกรรมจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
          นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 100 วัน 1 ล้านโดสสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส( HPV )มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยให้ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปีใน จ.ศรีสะเกษ จึงรู้สึกชื่นชมยินดีกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วน ร่วมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV )ในวันนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในจัดกิจกรรมในครั้งนี้

           นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มหญิงไทยอายุ 11-20 ปีในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษนั้น จะทำให้ประชาชนใน จ.ศรีสะเกษ มีความปลอดภัย ลดอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุ 11 – 20 ปีใน จ.ศรีสะเกษมีจำนวนทั้งสิ้น 72,500 คน ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว ในปีนี้คงเหลือ เด็ก น.ร.ชั้น ป.5 ถึงระดับอุดมณ์ศึกษาและกลุ่มนอกระบบการศึกษา สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับวัคซีนสนับสนุนรอบนี้รวมจำนวน 29,417 โด้ส ได้กระจายจัดสรรไปให้ทุกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกโรงพยาบาล ดำเนินการฉีดให้ครอบคลุมครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่กลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุ 11 – 20 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 1 ไปแล้วเสร็จ เข็มที่ 2 จะสามารถดำเนินการฉีดได้ โดยเว้นระยะห่าง 6 เดือน วัคซีนจะได้รับจัดสรรมาจากส่วนกลางอีกรอบ โดยจะจัดฉีดในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-basedvaccination) เช่นกัน และในกลุ่มนอกระบบการศึกษา จะได้รับการฉีดวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษทุกท่าน นำบุตรหลานที่เป็นหญิงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกท่าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!