จันทบุรี-ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ Helicopter Landing Offcer : HLO

จันทบุรี-ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ Helicopter Landing Offcer : HLO

ภาพ/ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม

          ที่สนามบินกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสินจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความร่วมมือประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมลำเลียงผู้ป่วย และเตรียมจุดจอดขึ้นลงชั่วคราวเฮลิคอปเตอร์ ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ายตากสินจันทบุรี โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานและร่วมชมการสาธิตการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการลำเลียงผู้ป่วย ซึ่งก่อนจะทีการสาธิตการปฏิบัติงาน ได้จัดให้มีการประชุมและบรรยายให้ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานกับเฮลิคอปเตอร์ และความปลอดภัยบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ตลอดจนการปฏิบัติงานกับเฮลิคอปเตอร์ โดยมี เรืออากาศตรีชาติชาย สุภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากนั้นเป็นการสาธิตการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย และลำเลียงผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยการจำลองว่าได้รับผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุ และนำผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ มาลงยังลานจอด ค่ายตากสิน พร้อมนำส่งผู้ไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมลำเลียงผู้ป่วย และเตรียมจุดจอดขึ้นลงชั่วคราวเฮลิคอปเตอร์ จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจังหวัดจันทบุรี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!