บุรีรัมย์-ม.ราชภัฎ จัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2567”

บุรีรัมย์-ม.ราชภัฎ จัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2567”

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โครงการ “แนะแนวการศึกษาและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนที่สนใจการศึกษาต่อ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร กล่าวว่า การจัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนในสถานศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดำเนินโครงการโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนในสถานศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 10,329 คนCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!