ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ได้มีพิธีเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขึ้น โดยมีนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิด มีนายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
          สำหรับในพิธีเปิดครั้งนี้ มีอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบฯทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองประจวบฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในพิธี
          สำหรับเครื่องตรวจ MRI (Magnetic Resonance Imaging) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย โดยใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นความถี่วิทยุสร้างภาพที่มีความละเอียดสูง เป็นการตรวจที่ให้ความแม่นยำและถูกต้องสูง มีประโยชน์มากสำหรับแพทย์ ในการวินิจฉัยโรคเพื่อนำมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา ส่วนผู้ป่วยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีจาการเอกซเรย์ เช่น MRI สมอง MRI กระดูก เป็นต้น เดิมโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ยังไม่มีการให้บริการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หากแพทย์พิจารณาสั่งตรวจ ต้องส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจที่รพ.ต่างๆ เช่น รพ.หัวหิน,รพ.กรุงเทพหัวหิน และศูนย์ประชาชื่นราชบุรี ซึ่งทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติ เนื่องจากระยะทางไกล ต้องใช้เวลาในการเดินทาง และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆจึงได้จัดตั้งศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ รองรับแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในเขตอำเภอเมืองและผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกลเช่นเดิม ลดระยะเวลาในการรอคอย ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากยิ่งขึ้น
          ด้านนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา รองรับแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลฯที่มีเป็นจำนวนมาก สามารถให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอข้างเคียง ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย ซึ่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กำลังก้าวต่อไป ตามนโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นให้บริการที่ดีบนมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดี

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!