นครสวรรค์-ชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา มอบทุนการศึกษาช่วยน้องที่ครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจ

นครสวรรค์-ชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา มอบทุนการศึกษาช่วยน้องที่ครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ส.อ.คิมหันต์ ตลับนาค ประธานชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา มอบเงิน 200,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้กับ อบจ. นครสวรรค์ โดยมี พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ. นครสวรรค์ นางนภัทร โล่งสว่าง นักสันทนาการชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
          เนื่องจากตามระเบียบของ อบจ.นครสวรรค์ เรื่องทุนการศึกษาสามารถให้ได้ไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมานั้นเพียงพอให้ทุนกับนักเรียน นักศึกษา แต่ในปีการศึกษา 2566 สภาพเศรษฐกิจประเทศโดยรวมไม่ดี ทำให้ผู้ปกครองต้องขอทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเพิ่มมากขึ้น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีความขาดแคลนจริง โดยต้องใช้งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท ทางชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา จึงนำเงินมาร่วมมอบสมทบให้กับ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
          นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ ส.อ.คิมหันต์ ตลับนาค ประธานชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา และสมาชิก ที่ห่วงใยและให้ความสำคัญนักเรียน ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนเงินทุนการศึกษา และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพิ่มเติมทุนของทางราชการที่มีจำนวนจำกัด ให้ตรงตามความต้องการที่มากขึ้น”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!