ปราจีนบุรี-บริจาคหุ่น CPR สนับสนุนชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กู้ภัย มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน

ปราจีนบุรี-บริจาคหุ่น CPR สนับสนุนชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กู้ภัย มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

          วันนี้ (5 กันยายน 2566) ผู้สื่อขาว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำโดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมปัญญาไทย ร่วมทำบุญ กับ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลบรรเทาสาธารณภัย
          โดย บริจาคชุดหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 5 ตัว มูลค่า 100,000.- บาท สำหรับสอนการกู้ชีพ ด้วยการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ ให้กับ เจ้าหน้าที่ องค์กร สถานศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่ออกช่วยเหลือประชาชน จำนวน 17 ท่าน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 102,000.- บาท โดย นางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน และคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ
          มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในตลาดปราจีนบุรี ได้ร่วมประชุมกันว่าควรจะอัญเชิญ ผงเถ้าธูปขององค์ท่าน โป๊ย เซียน โจว ซือ เพื่อนำมาสักการะบูชาให้เกิดความเป็น สิริมงคลกับชาวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมดำเนินกิจกรรมทางด้านการกุศลช่วยสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สงเคราะห์ศพอนาถา ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กยากจน ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และในปี พ.ศ. 2526 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรี จึงจัดตั้งหน่วยกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน จนถึงปัจจุบันหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน มีเขตบริการประชาชนอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอละ 5 – 6 จุด เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ช่วยเหลือสังคมมาอย่างยาวนานร่วม 40 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!